Биорезонанснa диагностика
и терапия

ДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ

ДИАЛОГ НОВА

НОВА ТИП 2 

Експрес диагностика, за информация виж dialog-nova, цена: 3000 лв. без ДДС

ТЕРАПЕВТИЧНИ АПАРАТИ

СПАРК

Цена: 2000 лв. (без ддс)

ПАРТНЕР

Цена на апарата 880 лв.