Биорезонанснa диагностика
и терапия

МИКРОН-СРЕБРО

МИКРОН--ПОРТАТИВЕН  МОБИЛЕН УРЕД ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ВОДА С НАНО СРЕБЪРО

               

   От преди 6 000 години среброто се е използвало за медицински цели в Китай, древния Египет, Индия (в частност най- широко в аюрведческата медицина). В древна Гърция и Рим са използвани посребрени контейнери за вода. За удължаване срока на съхранение на млякото, американските заселници са поставяли в него сребърен долар.

    Среброто има способността да унищожава патогенни микроорганизми в много ниски концентрации и този ефект е описан като “олигодинамично действие” (Greek, Naegeli 1893). Всъщност модерната ера за употреба на среброто започва през 1893 г., когато C. Von Nageli  съобщава за първото системно изследване за смъртоносното въздействие на металите (в частност на среброто) върху бактерии и други низши форми на живот... “ Токсичността му за низшите микроорганизми, сравнима с тази на мощни химически дезинфекциращи препарати и безопасността за макроорганизма му дава голям потенциал като дезинфекциращо средство”.  За по- ясно ще добавим, че при равни концентрации ефектът му е 1750 пъти по- силен от този на карболовата киселина и 3,5 пъти по- силен от този на сублимата.

 

    С напредването на технологиите стана възможно директно от сребърен електрод да се отделят нано частици сребро във вода с контролирана концентрация. Полученият сребърен колоид е устойчив, не се утаява, не се деактивира от слънцето и въздуха и не се свързва в продължение на години.

 

Какво е това колоидно сребро?

 

   Ако вземете чаша чиста вода и размесите в нея малко захар или сол, водата ще изглежда все така прозрачна и при това даже да чакате дни или седмици от захарта или солта няма да има и следа. Това се нарича разтвор. За сравнение, ако налеете чаша вода от бързо течаща река, от начало тя ще ви се стори прозрачна. Обаче ако погледнете след един час, то на дъното на чашата ще забележите утайка. Дисперсията на утайката във водата се нарича суспензия. Разликата между суспензията и разтвора е в размера на частиците. В размесената суспензия частиците са толкова малки, че са незабележими, но са достатъчно големи за да се утаят под въздействието на гравитацията. В разтвора размесените частици са молекули или  електрически заредени йони. Те никога няма да се утаят на дъното. Колоидния разтвор се намира между  суспензията и разтвора. Колоидните раствори са типични за биологията.

   От медицинска гледна точка колоидните разтвори имат редица  преимущества. Няколко компании, произвеждащи витамини установили, че минералите поднесени във вид на колоиден разтвор се усвояват от организма напълно, за разлика от същите минерали във вид на таблетки. Колоидното сребро – това е просто суспензия на нано частици (йони) сребро във вода.

   Какво е най-важното от химична и биологична гледна точка при разглеждането но колоидния разтвор – това е неговата огромна повърност и миниатюрност на суспендираните частици. Колкото е по-голама повърхността на разтвореното вещество, толкова по-голяма е неговата активност. Огромната повърхност на веществата  в колоидните разтвори позволява тяхното бързо поглъщане от организма, а също така бързата им реакция с патотенните микроорганизми.

 

Мобилният апарат

 

    Автономният уред МИКРОН е предназначен за допълнителна обработка на питейната вода посредством нейното обогатяване с йони на среброто в домашни, полеви и други условия, и на вода от източници на децентрализирано водоснабдяване (кладенци, извори и др.), а също така  за по-високи лечебни концентрации на сребро и при продължително съхраняване на водата.

    Уредът представлява миниатюрно устройство, захранван от  220 V мрежа и микроелектронен регулатор, който управлява процеса на преминаването на йоните на среброто (“Ag+”) във водата. От електронната част са изведени чрез кабел два електрода, изработени  от свръх чисто сребро. Сребърните електроди, в процес на йонизация, постепенно се разтварят. За контрол на работоспособността на йонизатора се използват два вградени таймера със светлинна и звукова сигнализация.

   Йонизаторът притежава микропроцесорен блок на управление, който се изключва автоматично, поддържа стабилния изход на йоните на среброто (“Ag+”) в широк диапазон на изменения на условията на експлоатация в продължение на целия срок на служба на уреда.

   Вграденият таймер автоматично изключват йонизатора след 5 минути+/- 10 секунди, за обработка на 5 литра питейна вода. При това, ако йонизатора е оставен след това във водата, това няма да доведе до предозиране на йоните (“Ag+”) и преждевременно разреждане на батерията. При същият режим може да се обработят 100 мл вода за лечебни нужди.

    В основата на действието на уреда лежи механизма на електролитния пренос на йони на среброто при протичане на ток през електродите, потопени във вода. В конструкцията на йонизатора са използвани решения, които изключват каквото и да е вредно въздействие върху потребителя при спазването на препоръките в настоящето ръководство.

Начин на действие

   Бактерицидното и дезинфекционно действие на среброто се дължи на силния афинитет на сребърния заряд към различни жизнено важни ензими на едноклетъчните микроорганизми. Благодарение на това колоидните сребърни йони се свързват стабилно главно със сулфидрилните групи в тези ензими и блокират трайно тяхната работа, което води до "задушаването" и бързата смърт на микроорганизмите. В среда на колоидни сребърни йони, всички неспорообразуващи микроорганизми (бактерии, вируси, гъбички и плесени) загиват в рамките на не повече от 6 минути!

   Колоидното сребро се абсорбира в организма през лигавицата на устата, кожата, носната кухина, влагалището и ануса, както и през стомашно-чревния тракт. Приет през устата, разтвора попада в стомаха, където част от сребърните йони се неутрализират от солната киселина в стомаха образувайки сребърен хлорид - безвредно но и ненужно съединение за човешкия организъм. Останалите сребърни йони преминават в кръвообращението и чрез него достига до всяка една част на тялото и действа на мястото на инфекцията.

   Попаднали в кръвообращението, сребрните йони се свързва с плазмените протеини и около 98% от него се елиминира за около 24 часа чрез черния дроб и жлъчката. Основната част от приетото сребро се отделя в изпражненията и известна част в урината.

     Под действието на сребърните йони, се образуват множество недиференцирани клетки, които участват пряко в процеса на възстановяване на увредените тъкани на млекопитаещите. Сребърните йони  могат да ускорят до 50% процеса на заздравяване и зарастване на увредените тъкани по начин и механизми непознати при другите средства.

   Освен за дезинфектиране на вода, колоидното сребро е ефикасно при изключително голям брой инфекциозни и възпалителни състояния, предизвикани от болестотворни микроорганизми: бактерии, вируси, гъбички и плесени. То има силно бактерицидно действие спрямо повече от 650 вида патогени. Освен това притежава и добро имуно-супресорно и регенеративно действие, което позволява по-бързото възстановяване на изгорени, увредени или засегнати участъци от кожата или тъканите